Skillhive NEXT – alusta tulevaisuuden asiantuntijatyölle

Meille kaikille on selvää, että maailman suurin hotelliketju ei omista yhtään hotellia. Suurin mediatalo ei tee yhtään omaa sisältöä. Suurin taksiyritys ei omista yhtään taksia. Mutta osaatko kuvitella, että 10 vuoden päästä Suomen suurimmalla työnantajalla ei ole yhtään omaa työntekijää?

Huippuvuonna 2000 Nokia työllisti Suomessa noin 25.000 työntekijää. Nokia oli taloudellinen ihme, jonka varaan koko Suomen menestys ja kansallinen itsetunto rakentui. Nokian perintö jätti maahamme valtavan määrän kyvykkyyttä ja lahjakkuutta, joka ei ole kadonnut minnekään.

Tänään, kohta 20 vuotta myöhemmin, Suomi on aivan uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä.

Suomea ja koko teollistunutta maailmaa odottaa ennennäkemätön digimyrsky, joka iskee voimalla ja yltää yhteiskunnan perusrakenteisiin asti tuhoten tieltään valtavan määrän perinteisiä työpaikkoja, organisaatioita ja ammatteja. Jopa 50% nykyisistä työpaikoista on vaarassa hävitä seuraavan 10 vuoden aikana. Suomessa tämä tarkoittaa noin 1 278 000 työpaikkaa, mikä vastaa noin 50 miljardin euron ansiotuloja ja noin 15 miljardin euron verotuloja vuosittain.

Digitalisaation viemät työt eivät tule takaisin vanhoilla toimintatavoilla, koska myös työn luonne muuttuu. Suomi tarvitsee uudenlaisia tapoja toimia.

Tulevaisuuden asiantuntijatyö, jota automaatio ei hävitä, on luovaa ongelmanratkaisua, joka vaatii eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Tämä on vaikeaa, koska asiantuntijat ja heidän osaamisensa on lokeroitu organisaatioiden ahtaisiin rattaisiin. Siksi ratkaisun on tultava niiden ulkopuolelta.

Skillhive Next – on uudenlainen asiantuntijatyön markkinapaikka ja osaamisalusta. Se vapauttaa asiantuntijat lokeroistaan ja yhdistää heidät korkeaa osaamista tarvitseviin yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. Ratkaisumme ei ole yksittäisten asiantuntijoiden välityspalvelu, vaan se rakentuu osaamisyhteisöistä ja toimeksiantojen ympärille muodostuvista työryhmistä, joita kutsumme parviksi.

Parvet ovat ovat nopeasti muodostuvia työryhmiä, jotka organisoituvat toimeksiantojen ympärille osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. Toisin kuin perinteisissä tiimeissä, parvissa on sekä ydin, eli aktiivisimmat tekijät, että laidat, jotka muodostuvat auttajista ja seuraajista. Parvissa erilainen osaaminen saadaan joustavammin käyttöön, ja hyödynnettyä kollektiivista älykkyyttä. Ratkaisu tekee osaamisen ostamisesta ja jakamisesta helppoa – yli organisaatio- ja toimialarajojen.

Globaalia markkinapaikkaa, joka yhdistää eri alojen korkeinta asiantuntemusta yli organisaatiorajojen, ei vielä ole. Aika sen kehittämiselle on nyt. Meillä on loistava tilaisuus tehdä se Suomessa, ja luoda samalla ratkaisu, jolla osaamistamme on helppo myydä maailmalle, mutta myös tuoda maailmalta.

Ratkaisun toteuttaa Intunex Oy parvityössä eri alojen parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Kuva: Rob Orthen. Kuvassa Skillhive-ratkaisuparven ydin: Janne Ruohisto, Miia Kosonen, Jussi Ahtikari, Johanna Kotipelto ja Jaakko Naakka.

Intunex Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen teknologiayritys, jonka missio on auttaa ihmisiä saamaan yhdessä aikaan enemmän. Skillhive Next on markkinapaikka ja alusta osaamisen jakamiseen yli perinteisten raja-aitojen. Skillhive Next on yksi Sitran organisoiman #Ratkaisu100-innovaatiokilpailun finalisteista. Voittajat julkistetaan Sitran 50-vuotisjuhlassa 16.11. Heurekassa.

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *