KIRJOITTANUT: JANNE RUOHISTO | JULKAISTU: 9.12.2021

Voiko työntekijöihin luottaa, että he arvioivat osaamisensa oikein?

Kun yrityksissä otetaan käyttöön itsearviointiin perustuvia osaamisen arviointijärjestelmiä, hyvin usein herää kysymys: “Miten voin luottaa siihen että ihmiset arvioivat osaamisensa oikein?

Asia on monimutkainen ja täydellistä vastausta kysymykseen tuskin on edes olemassa.  Tässä kuitenkin muutama perinteistä hieman yllättävämpi vastaus.

1. Tarkista uskomuksesi ihmisten luotettavuudesta

Millaista väkeä yritykseesi on palkattu töihin? Onko vaativiin työtehtäviinsä valitut oman alansa parhaat asiantuntijat muuttuneet työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ketkuiksi, jotka sumuttavat muita kun silmä välttää? Ai, muutama epäluotettava mahtuu joukkoon? Heidänkö mukaan käytettävät järjestelmät suunnitellaan ja valitaan? Millainen kokemus siitä syntyy? Valitse viisaasti minkä uskomuksen varaan yrityksesi toimintoja suunnittelet. Huomaa, että ihmiset käyttäytyvät usein sellaisena millaisena heitä kohdellaan.

2. Tarkista syysi tehdä osaamisen arviointia

Vaikuttaako osaamisen arviointi ihmisten palkitsemiseen, asemaan tai arvostukseen yhteisön jäsenenä? Jos ihmiset joutuvat pelkäämään arvioinnin vaikutusta omaan palkkaan tai asemaan, ja arvioinnit tehdään toisilta piilossa, on se omiaan lisäämään epäluottamusta ja huolta siitä, miten muut tilanteessa toimivat, ja kohdellaanko itseä oikeudenmukaisesti. Jos haluat luottaa osaamisen arviointeihin, irrota ne palkkausjärjestelmistä ja ihmisten asemaan tai vastaavaan järjestykseen laittamisesta.

3. Tarkista vaatimuksesi tiedon objektiivisuudesta

Arviointien pitää olla mahdollisimman tarkkoja ja objektiivisia? Arvioi uudelleen: miksi osaamista arvioidaan? Jos osaamisen arvioinnin syy on lisätä yhteistyötä ja osaamisen jakamista ja nopeuttaa oppimista, ei ole nökönuukaa onko osaamisen taso 3,7 vai 4,2. Olennaisempaa on se että tieto on olemassa edes sinne päin. Se riittää.

On myös hyvä tiedostaa, että täysin luotettavaa ja objektiivista tietoa henkilön osaamisesta ennen työsuoritusta ei ole saavutettavissa järeimmilläkään henkilöarvioinninmenetelmillä. Tarkkuutta niillä voi parantaa, mutta ei 100%. Mitä järeämpi menetelmä sen kalliimpi ja hitaampi järjestelmä.

4. Tarkista uskomuksesi, että osaaminen on arkaluontoinen asia joka pitää piilottaa (esimies-alaiskeskusteluihin ja HR-järjestelmiin)

Ihmiset haluavat kuulua porukkaan. Porukkaan kuuluminen tarkoittaa käytännössä sitä, että on omalla osaamisellaan avuksi muille ja ansaitsee sen seurauksena muiden arvostuksen ja luottamuksen. Kun ihmiset tekevät osaamisensa näkyväksi muille he haluavat olla sanojensa veroisia. Jos joku huijaa, hän jää siitä kiinni ja menettää ansaitun luottamuksen ja arvostuksen. Luota avoimen yhteisön voimaan ja tee osaamisen arvioinnista läpinäkyvää.

5. Helpota ja tue osaamisen arviointia

Tarjoa osaamisen arviointiin helpot työkalut ja yksinkertaiset ohjeet joiden avulla arviointi onnistuu keneltä vain. Tarjoa tukea, ohjausta, rakenteita. Kannusta ja näytä esimerkkiä. Helpota vertaispalautteen antamista ja saamista.

Janne Ruohisto

Janne Ruohisto

CEO

Intunex Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija, jonka missio on auttaa ihmisiä tekemään enemmän yhteistyötä ja saamaan siten yhdessä aikaan enemmän.