Sosiaalinen oppiminen, kuratointi ja tekoäly

Oppimiskokemus uudelle tasolle: Oppimissisältöjen kuratointi ja sosiaalinen oppiminen tekoälyn avustamana

Digitalisaation ja teknologian kehityksen myötä oppimiskokemuksemme ovat muuttuneet merkittävästi. Tässä muutoksessa keskeinen rooli on oppimissisältöjen kuratoinnilla ja sosiaalisella oppimisella, joita tekoäly nyt avustaa. Tarkastellaanpa tarkemmin, mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja kuinka tekoäly voi toimia tukiälynä tässä yhteydessä.

Mitä on oppimissisältöjen kuratointi?

Oppimissisältöjen kuratointi viittaa prosessiin, jossa asiantuntijat valitsevat, organisoivat ja tarjoavat oppimateriaalia, kuten kursseja tai muuta sisältöjä oppijoille. Tämä prosessi vaatii asiantuntemusta paitsi aihealueen sisällöstä, myös kohderyhmästä eli siitä, mitä oppimistavoitteita ja tarpeita oppijoilla on, ja miten he omaksuvat tietoa. Kuratointi ei siis ole vain tiedon keräämistä; se on tiedon jäsentämistä ja esittämistä tavalla, joka parantaa juuri tietyn kohderyhmän tavoitteellista oppimiskokemusta.

Sosiaalisen oppimisen merkitys

Sosiaalinen oppiminen puolestaan korostaa oppimista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Se sisältää oppimisen vertaisilta, ryhmätyöskentelyn ja keskustelun, joka stimuloi ajattelua ja edistää syvempää ymmärrystä. Sosiaalinen oppiminen on välttämätöntä kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle ja uusien ideoiden synnylle.

Tekoälyn rooli tukiälynä

Tekoälyn tehtävä oppimisessa on toimia avustajan roolissa. Vaikka tekoäly voi käsitellä suuria tietomääriä ja tunnistaa oppimisaiheita, se ei (ainakaan vielä) voi korvata ihmisen kykyä ymmärtää monimutkaisia konteksteja, kuten yrityksen strategiaa tai henkilöstön laajempia tarpeita, toiveita ja tavoitteita oppimiselle. Tekoäly voi kuitenkin toimia tässä tukiälynä jäsentämällä suuria tietomääriä,  auttaen kuratoimaan ja personoimaan oppimissisältöjä, jotka tehostavat sosiaalista oppimista.

Uusi taso saavutetaan yhdistämällä ihmisen äly ja tekoälyn teho

Tämän vuoropuhelun ytimessä on ymmärrys siitä, että ihmisen äly ja tekoälyn teho eivät ole toisensa poissulkevia, vaan ne voivat täydentää toisiaan.

Oppimissisältöjen kuratointi vaatii ihmisen kosketusta ja ymmärrystä, kun taas tekoäly voi tuoda prosessiin tehokkuutta ja skaalautuvuutta.

Sosiaalisen oppimisen alueella ihmisten väliset suhteet ovat korvaamattomia, mutta tekoäly voi tarjota työkaluja, jotka tekevät näistä vuorovaikutuksista rikkaampia ja saavutettavampia.

Tekoälyn avustamana oppimissisältöjen kuratointi ja sosiaalinen oppiminen voivat yhdessä viedä oppimiskokemusta uudelle tasolle. Tämän yhdistelmän avulla voidaan luoda oppimisympäristöjä, jotka eivät ainoastaan tiedota, vaan myös inspiroivat, rohkaisevat vuorovaikutusta ja edistävät syvällistä ymmärrystä, ja tavoitteellista oppimista, yhteisön tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Tekoälyn rooli on tärkeä, mutta sen on toimittava harmoniassa ihmisen asiantuntemuksen kanssa, jotta voidaan saavuttaa todellinen oppimisen potentiaali.

Kirjoittaja:

Tämä blogikirjoitus on kirjoitettu yhteistyönä tukiälynä toimivan ChatGPT:n ja Intunex Oy:n toimitusjohtajan Janne Ruohiston, toimesta. Janne ohjeisti tekoälyä laatimaan artikkelin ja tarkisti tekoälyn tuottaman sisällön ja teki siihen tarvittavia muokkauksia.