Intunex Oy:n tietotilinpäätös

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltamaan 25.5.2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista kaikissa EU:n jäsenmaissa niin julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetus koskettaa lähes jokaista yritystä.

Intunex on toteuttanut asetuksen johdosta arvioinnin henkilötietojen käsittelyn nykytilasta ja laatinut sen pohjalta tietotilinpäätöksen Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen (Laadi tietotilinpäätös 24.4.2012) mukaisesti. Tilinpäätöksen tarkoitus on auttaa Intunexia, sen asiakkaita ja kumppaneita arvioimaan miten Intunex vastaa tietosuojan asettamiin vaatimuksiin.

Tietotilinpäätöksemme perusteella voimme todeta, että henkilötietojen käsittely on Intunexissa ollut hyvän tietojenkäsittelytavan ja hyvän tiedonhallintatavan mukaista. EU:n tietosuoja-asetus asettaa kuitenkin lisävaatimuksia yksityisyyden suojalle, joiden toimeenpanemiseksi Intunex on laatinut yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman, jolla varmistetaan, että Intunex toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kun asetusta aletaan soveltamaan toukokuussa 2018.

Tietotilinpäätös on toimitettu asiakkaille ja kumppaneille.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *