Valjasta parviäly käyttöösi

Kuljetko virran mukana?

Joukossa tyhmyys tiivistyy, kuuluu vanha sanonta. Ja näinhän se usein on. Massan mukana mentäessä oma ajattelu kapeutuu ja päädymme tekemään asioita samalla tavalla kuin kaikki muut. Kyse on ryhmäajattelusta, jossa pyrimme sopeuttamaan mielipiteemme vastaamaan muun ryhmän ajattelua. Tämä on järkevä lähestymistapa, jos halutaan välttää ristiriitoja ja toimia tehokkaasti yhdessä, mutta turhan helposti se johtaa tilanteeseen, jossa päädymme vain mukailemaan vallalla olevaa mielipidettä tai auktoriteettia. Tämä on iso ongelmia erityisesti silloin, jos halutaan löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja haastaviin ongelmiin.

Parviäly on diversiteettiä

Ryhmän näköalattomuuden ja huonojen päätösten taustalla on usein se, että ryhmässä ei ole riittävästi diversiteettiä. Toisin sanoen, tiimin jäsenet ovat samasta puusta veistettyjä. Varsinkin hallinnolliset ryhmät muodostetaan usein aseman, tittelin tai sosiaalisten suhteiden perusteella, jolloin ryhmään ei tule riittävästi erilaista kokemusta, joka tukisi ongelmien ja ideoiden tarkastelua erilaisista näkökulmista.

Intunexin kehittämässä ja Skillhive-palvelun soveltamassa parvityön mallissa työryhmät, eli parvet, muodostuvat yhteisten työnkohteiden ympärille osaamisen ja kiinnostuksen mukaan, jolloin parveen saadaan tarvittavaa osaamista, mutta myös diversiteettiä, jolloin se ei kärsi ryhmäajattelusta yhtä paljon kuin perinteiset ryhmät.

Helppo menetelmä parviälyn valjastamiseen

Parviälykkyyttä voi lisätä omaan toimintaan myös ilman sen kummempaa teknologiaa tai työvälinettä.

Yritys- ja kulttuurikeskus Malskin Ahjo-hankkeessa kehitettiin yksinkertainen menetelmän parviälyn soveltamiseen ryhmässä tapahtuvaan ideointiin tai ongelmanratkaisuun. Siinä ongelman tai idean “omistaja” ensin esittää ajatuksensa muulle ryhmälle. Muu ryhmä esittää tarkentavia kysymyksiä ja ryhtyy tämän jälkeen keskustelemaan asiasta sekä ideoimaan kehitysehdotuksia ideaan tai ongelmaan. Tässä vaiheessa ongelman tai idean omistaja vain kuuntelee keskustelua. Lopuksi idean tai ongelman omistaja kertoo mitä hän kuuli ja sai keskustelusta.

Lahdesta Malskista löytyy hieno parviälyttämisen prosessi #ahjo #malski #parviäly

A post shared by Skillhive (@skillhive) on