Tehdään enemmän yhteistyötä

Hyvä yhteistyö ei tarkoita vain yhteisiä tavoitteita, palavereja ja jaettuja dokumentteja – se vasta alkaa niistä. Hyvä yhteistyö tarkoittaa työtovereista ja asiakkaista huolehtimista jo ennen kuin he osaavat täydellisesti ilmaista omat tarpeensa. Hyvällä yhteistyöllä kehitetään parempia palveluita, jotka menestyvät myös kansainvälisessä kilpailussa. Yhteistyön avulla rakennetaan siltoja, rakennetaan rauhaa ja ratkaistaan globaaleja yhteiskunnallisia ongelmia. Hyvällä yhteistyöllä rakennetaan myös menestyviä yrityksiä.

Menestyvässä yrityksessä tiedetään mitä, kenelle ja milloin olemassa olevien resurssien ja osaamisen puitteissa kannattaa tuottaa. Resursseja ja osaamista ei tuhlata vääriin paikkoihin, vaan ne kohdistetaan oikeisiin asioihin ja oikea-aikaisesti asiakkaiden ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet huomioiden – rohkeasti kokeilemalla ja yhdessä oppimalla.

Suomi ja koko Eurooppa on suurien haasteiden edessä. Yritysten on luotava uudenlaisia ratkaisuja tai toimintatapoja, joilla menestymme tulevaisuudessakin. Suomalaiset tunnetaan rehellisyydestään ja sisukkuudestaan, mutta myös yhteistyötaidoistaan. Kaveria ei jätetä ja yhteistyöhön ryhdytään kun tarve sitä vaatii. Tällaiseen entisaikojen talkoohenkeen haluamme edelleen uskoa. Vain osaamista jakamalla ja yhdessä tekemällä voimme toimia älykkäämmin ja löytää parhaat ratkaisut tämänpäivän ongelmiin.

Intunexin tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja paremman tulevaisuuden luomiseksi

Skillhive-palvelu tarjoaa asiantuntijoille helppokäyttöisen ja visuaalisesti motivoivan tavan kuvata, jakaa ja kehittää osaamista, ja saada siten yhdessä aikaan enemmän.

Verkossa ja mobiilisti toimiva palvelu auttaa löytämään nopeasti oikean osaamisen sinne missä sitä tarvitaan. Ongelmanratkaisu nopeutuu ja hyvät ideat lähtee lentoon, eikä pyörää tarvitse aina keksiä uudestaan. Samalla Skillhive tukee nykyaikaista johtamista ja oppivan organisaation rakentamista.

Nykyaikaisen johtamisen perustana on ajantasainen ja aidosti liiketoiminnan hyödynnettävissä oleva tieto henkilöstön osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Sen lisäksi tarvitaan näkemys nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Skillhive tarjoaa työkalut tämän tiedon kokoamiseen ja yhdistämiseen, jotta yritys voivat tehdä parempia päätöksiä siitä, miten olemassa olevia resursseja hyödynnetään ja kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota parasta mahdollista palvelua.

Emme vielä tiedä kaikkia ratkaisuja, emmekä edes ongelmia, joita paremman yhteistyön tiellä on, mutta yhdistämällä osaamisemme ja kokemuksemme, voimme luoda Suomeen lisää menestyviä yrityksiä ja työyhteisöjä. Sellaisia, joiden työntekijät voivat hyvin ja saavat aikaan, ja joilla on tyytyväisiä ja menestyviä kumppaneita ja asiakkaita.

Tehdään siis enemmän yhteistyötä!

Janne Ruohisto

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *